Zahvala ob slovesu FRANCA PILETIČA

Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev, še naprej ostaja navzoč v njihovem življenju.” (Immanuel Kant) Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš ljubi mož, oče, stric, tast, dedek in pradedek FRANC PILETIČ, iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče ter darovane svete maše. Hvala gospodu kaplanu za lepo opravljen obred, pevcem, besedam slovesa ter vsem, ki so našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti. Vsa toplina njegovega srca bo ostala vedno z nami. Žalujoči: Vsi njegovi.