Zahvala ob slovesu FRANCA SAJETA

“Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.”
V 61. letu starosti nas je veliko prezgodaj zapustil naš mož, oče, dedek, brat in tast FRANC SAJE iz Dolenjega Kamenja 5 a, Novo mesto.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč ter darovane sv. maše. Zahvaljujemo se osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pogrebnim pevcem in trobentaču. Zahvaljujemo se tudi župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se sodelavcem Krke: službi za družbeni standard, obratu družbene prehrane, enoti tehtanje ter kolektivu Remus d.o.o.. Hvala tudi vsem, ki ste nam nudili pomoč in stali ob strani v težkih trenutkih ter se poklonili našemu očetu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranili ga bomo v lepem spominu.
Žalujoči: vsi njegovi.