Zahvala ob slovesu FRANCA TRPINCA

“Dobrota tvojih rok ne mine, čas ohranja nam spomine in hvaležna misel nate.”
Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, ata, tasta, brata, strica, botra in dobrega soseda FRANCA TRPINCA iz Telčic 10, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom in vaščanom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke in svete maše. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete pesmi ter Tatjani za ganljive besede ob slovesu. Hvala vsem, ki ste našega ata Franca v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Vsi tvoji, ki smo te imeli zelo radi.