Zahvala ob slovesu FRANCA UDOVČA

 

V 62. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi FRANC UDOVČ,  z Griča pri Klevevžu 1. Od njega smo se poslovili, 6. januarja 2022, na pokopališču v Slapah. Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, Nogometnemu klubu JUGO ELDI, Športnemu društvu ZBURE, sodelavcem iz podjetja Krka- sinteza 4, sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, izletniški kmetiji Piškur, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter zahvala gospodu župniku za lepo opravljeno žalno slovesnost. Ohranimo ga v trajnem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.