Zahvala ob slovesu FRANCA ZORCA

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je…«

V 86. letu se je od nas tiho poslovil FRANC ZORC iz Dolža, Jesenovec 1, Novo mesto. Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste našega dragega spremljali skozi življenje in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, nekdanjim in sedanjim učiteljem Osnovnih šol Stopiče, Dolž in Podgrad za izrečena sožalja, oporo, podarjene sveče, cvetje, denarne prispevke in darovane svete maše. Posebno zahvalo izrekamo osebju Splošne bolnišnice Novo mesto, njegovi osebni zdravnici Prijateljevi, službi pomoči na domu Doma starejših občanov Novo mesto, Pogrebni službi Oklešen, pevcem in izvajalcu Tišine, govornikom za izrečene besede slovesa, gospodu župniku Tadeju Kersniču, praporščakom in gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Dolž za izkazano posebno čast ob slovesu. Iskrena hvala tudi družinama Lahne in Škrubej za vso nudeno pomoč. Žalujoči: Vsi njegovi.