Zahvala ob slovesu FRANCA ŽUŽKA

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo vedno ostal.«

V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat in stric FRANC ŽUŽEK, upokojeni zidar  iz Čilpaha 19 na Trebelnem. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, iskrene stiske rok, darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in darovane svete maše. Iskrena hvala osebju in sodelavcem Doma starejših občanov Trebnje,  g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo in izvedbo pogreba ter izvajalcu Tišine. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se od našega Franca poslovili v tako velikem številu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Ohranimo ga v lepem spominu. S hvaležnostjo: vsi njegovi.