Zahvala ob slovesu FRANCETA RADOVANA

“Srce je omagalo, Tvoj dih je zastal, a nate spomin bo vedno ostal.”

V 69. letu se je za vedno poslovil dragi FRANCI RADOVAN iz Gorenje Brezovice pri Šentjerneju. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, denarne prispevke, sveče ter darovane svete maše. Iskrena hvala gospodu župniku Antonu Trpinu za tople besede slovesa in lepo opravljen obred. Pogrebni službi Blatnik, Cvetličarni Colarič, pevcem, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: Vsi njegovi.