Zahvala ob slovesu FRANCIJA ROBKA

»Solza, žalost, bolečina te zbudila ni, a ostala je tišina, ki močno boli.« (T. Pavček)

Ob boleči izgubi dragega sina, brata, strica, nečaka in botra FRANCIJA ROBKA, iz Štravberka 4, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem  in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč in darovane svete maše. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, g. župniku Jožetu Račkiju za lepo opravljen cerkveni obred, pevcem, izvajalcu Tišine, govornici Meliti za prebran govor, družini Blažič iz Štravberka za nesebično pomoč, kolektivu iz Plastoforma Šmarjeta ter vsem, ki so nam kakorkoli pomagali v težkih trenutkih in pospremili dragega Francija na zadnjo pot. Žalujoči: vsi njegovi.