Zahvala ob slovesu FRANČIŠKA BLAŽIČA

»Tiho, brez slovesa si odšel, a spomin na tebe v naših srcih večno bo živel.«

V 94. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, dedi, pradedek, tast, brat, stric in boter FRANČIŠEK BLAŽIČ iz Štravberka 3 nad Otočcem. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter ostalim znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, svete maše ter denarno pomoč. Iskrena zahvala Pogrebni službi Blatnik, cvetličarni Cvetje Neža, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, rogistom, Konjeniškemu društvu Sveti Jurij Grčevje, Lovski družini Otočec ter ostalim prisotnim lovskim družinam. Iskrena hvala tudi govorcema, vnukinji Marjani ter gospodu Pavlinu za izrečene besede ob slovesu. Prisrčna hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Frančišku in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Še enkrat iskrena hvala vsem, tudi tistim, ki jih nismo posebej imenovali. Žalujoči: Vsi njegovi.