Zahvala ob slovesu FRANCKE SIRONIČ

»Vidimo tvoj obraz, slišimo tvoj glas in se zaman sprašujemo, zakaj te več ni?! Le spomin nate mama še živi.«
V 84. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama, babica, prababica, tašča FRANCKA SIRONIČ iz Dolža. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem podjetja CGP Novo mesto. Hvala za vsa izrečena sožalja, tople besede, darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in darovane svete maše. Hvala župniku Tadeju Kersniču, Pogrebni službi Oklešen in pevcem kvarteta AS. Hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani v težkih trenutkih ter našo mamo pospremili na zadnjo pot.
Žalujoči: vsi njeni.