Zahvala ob slovesu IRENE GERUM – ŠIPELJ, rojena ERMAN

“Pomlad bo na tvoj vrt prišla in čakala, da prideš ti in sedla bo na rožna tla in jokala, ker tebe ni.”

Ob boleči izgubi naše drage IRENE GERUM – ŠIPELJ, rojena ERMAN, iz Spodnjih Vodal pri Tržišču, ki nas je zapustila v 55. letu starosti se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste našo Ireno imeli radi nam izrekli besede sožalja, darovali cvetje, sveče, svete maše in druge darove. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za odpete žalostinke in trobentaču za odigrane melodije, Cvetličarni Neža za žalno cvetje. Iskrena hvala tudi gospodu župniku Jožetu Kohku za lepo opravljen obred v Tržišču in na pokopališču v Sevnici. Iskrena hvala tudi reševalni ekipi Zdravstvenega doma Sevnica, za hitro pomoč in lajšanje bolečin ob njeni zadnji uri. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste našo Ireno imeli radi, ji stali ob strani in se v tako velikem številu poslovili od nje.

S hvaležnostjo… žalujoči: mož Bojan, sin Martin in hči Viktoria, Rocco, mama Martina, mama Fani, brata Branko in Martin ter vsi vnuki.