Zahvala ob slovesu IVANA MAVCA

»Rad si imel ljudi okrog sebe,

jih razveseljeval in spoštoval,

ter delo na kmetiji in vinogradu si poznal.

Toda ni besed več tvojih

in več stiska tvojih rok,

ostal je le nate spomin,

a ob spominu trpek jok.«

V 68. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, tast, brat, stric in bratranec IVAN MAVEC iz Rihpovca. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, stiske rok, tolažbo in darove. Posebna zahvala gre Pogrebni službi Novak za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred in sveto mašo, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, Cvetličarni Florami Trebnje ter govornikoma za ganljive besede slovesa. Hvala tudi društvu Hribovec Rihpovec, Konjerejskim društvom Trebnje, Češnjice in Grčevje ter gasilcem Prostovoljnih gasilskih društev Lukovek in Ponikve za vso podporo ter pomoč. Zahvala gre tudi delavcem podjetij Akripol, Tomplast Mirna in Krka Novo mesto ter Domu starejših občanov Trebnje. Hvala patronažni sestri Branki za pomoč na domu, Zdravstvenemu domu Trebnje, Splošni bolnišnici Novo mesto, Univerzitetno kliničnemu centru Ljubljana ter Bolnišnici doktorja Petra Držaja za lajšanje bolečin v njegovih zadnjih dnevih življenja. Zahvaljujemo se tudi sosedom, ki ste nam stali ob strani in bili v pomoč v teh težkih trenutkih ter tudi vsem, ki vas nismo poimensko posebej omenjali. Hvala da ste našega ateta v tako velikem številu pospremili na njegovo zadnjo pot in se boste radi vračali na njegov grob. Žalujoči: vsi njegovi.