Zahvala ob slovesu IVANA ŽIBERTA

V 72. letu se je od nas nepričakovano poslovil IVAN ŽIBERT, upokojeni pleskar iz Podulc pri Raki. Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, ata, tasta in prijatelja se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečeno sožalje, pomoč, sveče in svete maše.  Hvala gospodu župniku Silvestru Fabijanu za lepo opravljen obred, sestrični Mojci za ganljive besede slovesa, pevcem in Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Iskrena hvala Internemu oddelku 1 – Splošne bolnišnice Brežice. Še enkrat iskrena hvala vsem, da ste našega Ivana v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: Vsi njegovi.