Zahvala ob slovesu IZIDORJA FINKA

Čeprav tvoj glas se več ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te slišimo mi vsi,
med nami si.

V 69. letu starosti nas je zapustil naš dragi IZIDOR FINK, s Podgore 13 pri Straži. Ob izgubi dragega Izidorja se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečena sožalja. Zahvaljujemo se Pogrebni službi Komunala Novo mesto, gospodu župniku za prelepe besede, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.