Zahvala ob slovesu JANEZA BARTOLA

“Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je…”

Ob boleči izgubi našega dragega JANEZA BARTOLA iz Velikega Cerovca 10, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v času slovesa stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Iskrena hvala gospodu župniku Tadeju za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, govorniku za ganljive besede slovesa, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter osebju paleativnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki ste našega moža, atija in dedija imeli radi, ga spoštovali, se mu poklonili in ga pospremili na zadnjo pot. Žalujoči: vsi njegovi.