Zahvala ob slovesu JANEZA BUČARJA

Ob nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, sina, brata in strica JANEZA BUČARJA iz Rajnovšč, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji pogreba, darovali vence, sveče, svete maše in prispevali denarno pomoč. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega Janeza in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.