Zahvala ob slovesu JANEZA DOLINARJA

“Ko nekdo, ki ga ljubiš, postane spomin, postane spomin zaklad.”

Te besede odmevajo v naših srcih, ko se z veliko bolečino spominjamo našega dragega moža, očeta, dedija, strica, soseda in prijatelja JANEZA DOLINARJA iz Šmarja 25a pri Šentjerneju, ki nas je v 66. letu starosti za vedno zapustil. V teh trenutkih bolečine in izgube se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, znancem in sosedom, ki ste se v velikem številu poklonili njegovemu spominu, ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in darove ter prispevali za svete maše. S posebno hvaležnostjo se obračamo na sodelavce in upokojence Nuklearne elektrarne Krško ter veterane Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Krško za njihovo prisotnost in sožalje. Iskreno se zahvaljujemo Društvu upokojencev Šentjernej, še posebej Pevskemu zboru tega društva, za vse njihove geste podpore in tolažbe. Društvu starodobnikov Oldtimer klub Bela krajina izražamo globoko zahvalo ne samo za sožalje, ampak tudi za dragoceno plaketo letošnjega srečanja starodobnikov, ki bo v našem domu stalni opomnik na Janezovo ljubezen in strast do starih avtomobilov. Iskrena hvala tudi sošolcem 8.c za vsa izrečena sožalja in Komunali Novo mesto za njihovo prisotnost in izkazano sožalje. Zahvaljujemo se tudi zdravstvenemu osebju. Globoka zahvala pevcem za zapete žalostinke, trobentaču in Pogrebni službi Blatnik za skrbno in dostojanstveno organizacijo pogreba. Posebej se zahvaljujemo župniku Antonu Trpinu za pogrebno sveto mašo in obred ter za njegove besede tolažbe in upanja. Najlepša hvala vsem za vaše besede tolažbe, razumevanje in nesebično podporo v teh najtežjih trenutkih.

Žalujoči: Vsi njegovi, v bolečini združeni, v spominu, ki ne ugasne, z njim za vedno združeni.