Zahvala ob slovesu JANEZA KRAMARJA

Ob boleči izgubi našega dragega JANEZA KRAMARJA iz Trške gore 19, Novo mesto  se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh težkih trenutkih slovesa. Hvala za vso pomoč, sočutje in podporo. V naših mislih in spominu bo živel naprej.

Žalujoči: Vsi njegovi.