Zahvala ob slovesu JANEZA LAMOVŠKA

Ob boleči izgubi našega najdražjega JANEZA LAMOVŠKA iz Sevnice, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, njegovim sošolcem iz Osnovne šole Šentjanž, kolektivu Les-kro Sevnica, govornikoma Mariji in Štefanu za ganljive besede slovesa, Komunali Sevnica ter gospodu župniku  za opravljen obred. Vsem naštetim in ostalim, ki jih nismo posebej imenovali se iskreno zahvaljujemo za darovane sveče, cvetje, maše in denarno pomoč. Hvala vsem, ki boste našega Janeza ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.