Zahvala ob slovesu JANEZA ZALARJA

Ob izgubi dragega brata in strica JANEZA ZALARJA, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja ter darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala Pogrebni službi Pietas Zrimšek za organizacijo pogreba, Lovski družini Cajnarje, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Otave in gospodu župniku Klemnu Zalarju za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste našega Janeza pospremili na njegovi zadnji pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.