Zahvala ob slovesu JANKA MARUŠIČA

Ob boleči izgubi naša dragega JANKA MARUŠIČA iz Dolenjega Boštanja 12, se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, denarno pomoč in podarjene sveče. Hvala gospodu župniku iz Dobove za obisk v bolnišnici. Zahvaljujemo se tudi osebju Internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje zadnjih dni življenja, pevcem in trobentaču za čutno zapete in zaigrane pesmi ter gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala vsem, ki ste v nam v teh težki trenutkih kakorkoli pomagali in ste našega Janka pospremili na njegovi zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala. Žalujoči: Vsi njegovi.