Zahvala ob slovesu JOŽEFE BOHTE, rojene Jeglič

“Kar globoko v srcu leži, s smrtjo izgubljeno ni!”

V 70. letu starosti se je od nas poslovila naša draga žena, mama, babica, tašča, sestra, teta, svakinja in prijateljica JOŽEFA BOHTE, rojena Jeglič, iz Dolenjih Lakovnic pri Novem mestu. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, bivšim sodelavkam Novoteksa, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje in vso podporo pri slovesu. Hvala tudi g. župniku Štefanu Hosta za lepo opravljen obred, Lojzu Bojancu in Mariji Jakše za ganljiv govor, ter vsem ostalim za podporo in objeme. Žalujoči: vsi njeni.