Zahvala ob slovesu JOŽEFE DEBEVC

»Daritev je končana! S spomini obdana, nam sveta so leta. Čas jih ne rani, ostali so z nami kot misel hvaležna na te.«

Ob boleči izgubi naše drage mame JOŽEFE DEBEVC se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem za vse molitve, izrečena sožalja, besede tolažbe, za podarjeno cvetje in sveče. Hvala za darove za svete maše. Hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, gospodu župniku Mitji Buliču za obiske na domu in čuteče opravljen cerkveni obred, hvala diakonu Maticu Vidicu za zadnje besede v slovo ter pevcem domačega cerkvenega pevskega zbora za ubrano petje. Hvala vsem, ki ste mamo obiskovali in zanjo molili, se ji poklonili ter jo pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči: vsi njeni.