Zahvala ob slovesu JOŽEFE KRALJ

»Prišla bo pomlad, na delo vabila, ne bo te zbudila. Z menoj bo jokala, z menoj šepetala, bo tvoje ime mama.«

Ob izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tete, sestre in botre JOŽEFE KRALJ, iz Jelendola 8, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečene besede slovesa, darovane svete maše, cvetje in sveče. Hvala gospodu župniku Tonetu Dularju za vse obiske na domu, za darovani sveti maši ter za lepo opravljen obred, Pogrebnim službi Blatnik za organizacijo pogreba, Meliti Blatnik za ganljive besede slovesa ter pevcem za zapete pesmi slovesa. Posebna zahvala zdravnicama: Mirjam Vide Katič in Karin Malešič, patronažni sestri Ani Janc za vse obiske na domu,  Centru za socialno delo Sevnica za pomoč na domu ter Internemu oddelku splošne bolnišnice Brežice. Hvala vsem, ki ste našo mamo še zadnjič pospremili na njeni zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.