Zahvala ob slovesu JOŽEFE PAVLIČ

“Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, solza, žalost in bolečina te zbudila ni. Ostala je praznina, ki hudo boli.”
V 62. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga žena, mama in stara mama JOŽEFA PAVLIČ. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje ter spodbudne besede, za vse darove in darovane svete maše. Zahvala tudi Društvu kmetic Šentjernej, gospodu župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke ter vsem, ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. Ohranili jo bomo v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.