Zahvala ob slovesu JOŽEFE PLESKOVIC

“Življenje je kot ladja, ki vse bolj se oddaljuje, ko ni je več – onstran obzorja nekdo jo pričakuje…”

V 86. letu starosti se je od nas tiho poslovila naša draga JOŽEFA PLESKOVIC, Muhaber 6, Novo mesto. Ob boleči izgubi ljubljene sestre in tete se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, vaščanom, sorodnikom in znancem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter za darovane svete maše. Posebno zahvalo izrekamo dr. Kresetovi, ki je v času njene bolezni požrtvovalno skrbela zanjo, osebju v Domu starejših občanov Novo mesto za ves trud in oskrbo naše tete. Hvala pogrebni službi Komunale Novo mesto za organizacijo pogreba, gospodoma župnikoma Mitji Buliču in Gregorju Kosu za lepo opravljen obred in sveto mašo, cerkvenim pevcem iz Prečne in Kloštra, kvartetu AS za čudovito zapete pesmi ob grobu, trobentaču ter govornicama za ganljive besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali. Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše Joži in jo pospremili na poti k večnemu počitku ter nam s tem pokazali, da ste jo spoštovali in imeli radi. Žalujoči: vsi njeni, ki smo jo imeli radi.