Zahvala ob slovesu JOŽEFE RŽEN

Ob boleči izgubi predrage mame JOŽEFE RŽEN iz Krmelja 20, ki je 17. aprila 2022 sklenila življenjsko pot, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom  in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe in podarjene sveče. Hvala Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem iz Trebnjega za zapete žalostinke, govorniku Blažu Strmoletu za ganljive besede slovesa, gospodu župniku Jožetu iz Tržišča za lepo opravljen obred ter trobentaču za glasbeno spremljavo ob slovesu.  Vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnjo pot iskrena hvala. Žalujoči: Vsi njeni.