Zahvala ob slovesu JOŽEFE SEVŠEK

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je…«

Ob nenadni izgubi naše drage mame JOŽEFE SEVŠEK, klobučarke iz Krškega, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  za darovano cvetje, sveče, iskren stisk roke in tolažilne besede. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, govorniku za ganljive besede slovesa ter Pogrebni službi Kostak Krško za organizacijo pogreba. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.