Zahvala ob slovesu JOŽEFE SMERKE

“Ni res, da je odšla- nikoli ne bo. Ujeta v naša srca, z najlepšimi spomini, bo vsak naš korak spremljala v tišini.”
V 75. letu starosti je nepričakovano in mnogo prezgodaj za vedno odšla od nas, naša draga mami, babi, prababica, sestra, teta JOŽEFA SMERKE,  iz Vine gorice 26, Trebnje. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, sv. maše in ostale darove. Zahvaljujemo se Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, g. duhovniku za opravljen obred, pevcem Strmole za zapete žalostinke ter sosedu Janezu za ganljive besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste našo mami v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Hči Marjana in sin Erik z družinama.