Zahvala ob slovesu JOŽEGA PUNGERČARJA

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je ….«

Danes mineva teden dni, odkar smo se na pokopališču v Mirni Peči poslovili od našega dragega ata JOŽEFA PUNGERČARJA, upokojenega osnovnošolskega učitelja, iz Rožne ulice 16.  Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja in dano podporo. Hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke ter govorniku upokojenemu ravnatelju Osnovne šole Mirna Peč Aleksandru Rupeni in atovemu nečaku Leopoldu Pungerčarju za ganljive besede slovesa. Iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu atu, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.

Sin Jože z družino.