Zahvala ob slovesu JOŽETA BRATKOVIČA

Je čas setve in čas žetve,

vse ob svojem času.

A kadar odide ljubljena oseba,

je vedno prezgodaj.

Praznino naj zapolnijo lepi spomini na skupaj preživete trenutke.

Tako smo se bili primorani mnogo prezgodaj posloviti od našega dragega JOŽETA BRATKOVIČA iz Cerovega Loga. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za tople stiske rok, izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke. Hvala sodelavcem DPT lakirnica Revoz. Iskrena in velika hvala njegovim prijateljem iz Lovskih družin Orehovica, Trdinov vrh, Gorjanci, Šentjernej in Otočec za spremstvo k njegovemu večnemu počitku. Za lepo opravljen obred se zahvaljujemo prelatu g. Božidarju Metelku, patru Marku Novaku, g. Franju Simončiču in g. župniku Antonu Trpinu. Zahvaljujemo se pevcem za lepo petje, rogistu za zaigrano skladbo ter lovcem za zadnji častni pozdrav. Hvala tudi Pogrebni službi Blatnik za sočutno opravljen obred. S hvaležnostjo, vsi njegovi.