Zahvala ob slovesu JOŽETA BREZOVARJA

“Ata v spominu nate iz srca gori plamen, ki nikoli ne ugasne.”
Vedno se bomo spominjali našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka, strica, bratranca, brata, tasta in dobrega prijatelja JOŽETA BREZOVARJA iz Postaje 19, Mirna Peč, ki nas je zapustil v 84. letu starosti. V teh težkih trenutkih bi se iskreno zahvali vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom Postaje, Splošni bolnišnici Novo mesto, gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred, govornikoma Lojzki Krevs in Zvonetu Lahu za ganljive besede slovesa, pevcem kvarteta AS za sočutno odpete pesmi in Pogrebni službi Oklešen za vso organizacijo. Hvala vsem prostovoljnim gasilskim društvom, še posebno pa gasilskemu društvu Hmeljčič za vso pomoč in podporo. Iskrena hvala tudi vsem prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče, za svete maše ter ostale prispevke. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in vsem, ki ste si vzeli čas, da ste se poslovili od našega ata ter ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.