Zahvala ob slovesu JOŽETA CIMRMANČIČA

»Noč se nad Gorjanci spušča, mrzel piš gre skozi kožo, ko tvoj korak se v temo izgublja. Prišla bo jesen tebe ne bo, prišla bo zima tebe ne bo, minila bodo leta tebe ne bo. Bodo pa spomini, spomini nate.«

V 83. letu starosti nas je zavedno zapustil naš dragi oče, stari ate, brat, stric, boter in tast JOŽE CIMRMANČIČ iz Vrhov pri Dolžu. Iskrena hvala vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem podjetja Lakles d.o.o. ter Šolskega centra Novo mesto. Hvala za izrečena sožalja, tople besede, darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in svete maše. Hvala župniku g. Tadeju Kersniču, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba in pevcem Kvarteta AS za odpete žalostinke. Hvala tudi vsem, ki ste nam nudili pomoč in stali ob strani v težkih trenutkih, se poklonili našemu atu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: Vsi njegovi.