Zahvala ob slovesu JOŽETA GORENCA

»Pride čas, ko si izmučeno srce želi le spati, v sen

večnosti potovati, ko življenje je zaključeno.«

V 87. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat in  stric JOŽE GORENC, iz Šmarja 29 pri Šentjerneju. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in negovalki za nesebično pomoč ob njegovi bolezni. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti in nam izrekli sožalje. Hvala sodelavcem iz Policijske postaje Novo mesto in Slovenskih železnic ter Društvu upokojencev Šentjernej za izrečena sožalja. Iskrena hvala vsem za darovane svete maše in ostale darove. Hvala Pogrebni službi Blatnik, gospodu Franju za obiske na domu in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Posebna zahvala gre tudi Šentjernejskemu oktetu za lepo zapete pesmi na obredu. Hvaležni smo za vašo prisotnost in podporo ter za vse lepe spomine, ki jih bomo ohranili v srcih. Hvala vsem, ki ste delili našo žalost in nam stali ob strani. V teh težkih trenutkih nas vaša podpora in sočutje resnično grejejo in nam dajejo moč. Žalujoči: vsi njegovi.