Zahvala ob slovesu JOŽETA JEROVŠKA

Ob boleči izgubi našega dragega JOŽETA JEROVŠKA, iz Zabukovja pri Mirni, se iskreno zahvaljujemo  vsem sorodnikom, sosedom,  prijateljem in znancem za vse tolažilne besede in darove. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Komunala Trebnje za organizacijo pogreba ter pevcem za zapete pesmi. Naj naša hvaležne misli dosežejo vse, ki ste se poklonili našemu Jožetu, ga pospremili na njegovo zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.