Zahvala ob slovesu JOŽETA LUŽARJA

Ob izgubi našega dragega JOŽETA LUŽARJA iz Mirne Peči,  se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste si vzeli čas in pospremili Jožeta na njegovi zadnji poti. Hvala pevcem za lepo zapete pesmi, župniku za lepo opravljen obred  ter Pogrebni služba Oklešen za organizacijo pogreba. Hvala vsem in vsakemu posebej. Žalujoči: Vsi njegovi.