Zahvala ob slovesu JOŽETA NADUJA

V 72. letu starosti nas je zapustil dragi mož, oče, dedek, brat, stric in tast JOŽE NADU iz Jelševca 2 na Trebelnem. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku in za vse darove, izrečene besede ter stiske rok. Iskrena hvala kardiološkemu oddelku splošne bolnišnice Novo mesto, Pogrebni službi Blatnik ter sodelavcem iz Revoza. Hvala vsem, ki ste našega Jožeta imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.