Zahvala ob slovesu JOŽETA PALČIČA

“Pomlad bo v vinograd prišla in čakala, da prideš ti. Sedla bo na rožna tla in jokala, ker tebe več ni.”

V 74. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi mož, oče, ate, brat, tast in stric JOŽE PALČIČ, Rumanja vas 44, Straža. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sovaščanom, ki ste skupaj z nami k večnemu počitku pospremili našega Jožeta. Iskrena hvala za izrečene sožalje in spodbudne besede, za vse darovane sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, Kvartetu As za zapete skladbe, gospodu župniku Tomažu Marasu za opravljen obred,  govornikoma Anici Žagar in Martinu Krštincu za ganljive besede slovesa, patronažni sestri Vlasti, osebju Urološkega oddelka – Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, varnostni službi GVS, gasilskim društvom ter Pekarnama Pepe in Pečjak. Žalujoči: vsi njegovi.