Zahvala ob slovesu JOŽETA SAJETA

»Čeprav tvoj glas se več ne sliši, beseda tvoja v nas živi, povsod te slišimo mi vsi, med nami boš vedno ti.«

V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari ata, pradedek in tast JOŽE SAJE. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, zlasti sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem in vsem, ki ste našega ata imeli radi. Hvala za izrečena sožalja, lepe besede, darovane svete maše, sveče in cvetje ter za darove, ki ste jih namenili za prizadete v poplavah. Iskrena hvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred, Branku za ganljive besede slovesa in pevcem. Najlepša hvala vsem, ki ste našega dragega ata spoštovali, ga obiskovali in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: Vsi njegovi.