Zahvala ob slovesu JOŽETA SINTIČA

“Kogar imaš rad, nikoli ne umre, samo daleč,  daleč je….”

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, pradedka, brata in strica JOŽETA SINTIČA, iz Prušnje vasi 9, Podbočje, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, stiske rok, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala Pogrebni službi Oklešen in Kostak, gospodu župniku za lepo opravljen odred, pevcem in trobentaču. Hvala vsem, ki ste našega Jožeta v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.