Zahvala ob slovesu JOŽETA VIDMARJA

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je…«

Ob izgubi dragega očeta, dedija, brata, strica in nečaka JOŽETA VIDMARJA iz Šentjošta, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Iskrena hvala Pogrebni službi Novak iz Žužemberka za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za srčno odpete pesmi ter sosedi Veri za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Jožetu, ga pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.