Zahvala ob slovesu JOŽETA ZORANA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta JOŽETA ZORANA se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom, sodelavcem, znancem in Društvu upokojencev Škocjan za izrečene besede sožalja, podarjene sveče in cvetje ter denarne prispevke. Hvala Pogrebni službi Blatnik, pevcem in gospodu župniku Tonetu Dularju za lepo opravljen obred. Iskrena hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njegovi.