Zahvala ob slovesu JOŽICE ŠAŠEK

“Kogar imaš rad, nikoli ne umre. Le daleč, daleč je…”

Ob boleči in nenadni izgubi naše drage žene, mame, babice, tašče, sestre, tete, JOŽICE ŠAŠEK iz Gabrja, Šumečega potoka, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z nami, nam ustno ali pisno izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče, prispevali denarno pomoč ter za darovane svete maše. Hvala pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, gospodu župniku Tonetu Kerinu za lepo opravljen obred in sveto mašo, kvartetu As za čudovito zapete pesmi, trobentaču Zvonetu Jakliču ter govorcema nečaku Roku Mežnarju in gospe Sonji Kralj Kastelic za ganljive besede slovesa. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali. Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše Jožice in jo pospremili na poti k večnemu počitku.
Žalujoči: vsi njeni.