Zahvala ob slovesu JOŽICE ŽIVKO

“Sklenjen je krog….  ne prošnja, ne jok te več ne predrami… v mislih, spominih z nami ostajaš, ljubljena mama.”

Ob boleči izgubi naše ljubljene žene, mamice, mame, prababice, tašče, sestre, tete in botrce JOŽICE ŽIVKO  iz  Podgore 60, Straža izrekamo iskreno zahvalo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, darovane svete maše, darove za  cerkev ter denarne prispevke. Iskreno se zahvaljujemo  Pljučnemu oddelku SB Novo mesto. Zahvaljujemo se vsem sodelavcem vrtca in OŠ  Vavta vas ter vrtca in OŠ  Frana Metelka Škocjan, ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala g. župniku Jožetu Mrvarju  za lepo opravljeni obred, Društvu upokojencev  Prečna, Pogrebni službi Komunala Novo mesto, pevcem kvarteta AS, izvajalcu Tišine ter ga. Patriciji  za prebrane besede slovesa. Draga mama ohranili te bomo v lepem spominu  ter upamo, da se v večnosti zopet snidemo in objamemo. Z žalostjo v srcu: mož Slavko, hčerki Nataša  in Slavica z družinama ter vnuki in pravnukinja.