Zahvala ob slovesu JUSTINE FLAJS

“Vidimo tvoj obraz, slišimo tvoj glas, sprašujemo zaman…., zakaj te več ni? Le spomin nate mami še živi….”

Ob izgubi naše ljube  mame, tašče, babice, prababice, tete in sosede JUSTINE FLAJS, Krmelj 98, se  iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, bivšim sodelavkam, prijateljem, znancem, krajevni organizaciji Rdečega križa in Društvu upokojencev Krmelj za izrečene sožalje, podarjene sveče in darovane svete maše. Iskrena hvala sestram in negovalkam Doma starejših občanov Sevnica za nego, ter za zdravljenje in lajšanje bolečin dr. Juriju  Pesjaku, Pogrebni službi Mateja Novak iz Straže za organizacijo pogreba, pevcem za zaigrane in zapete žalostinke, govorniku g. Strmoletu in predsednici Krajevne skupnosti Krmelj Klementini Žvar za ganljive besede slovesa, župniku Jožetu Koheku za lepo opravljen obred ter izvajalcu Tišine. Posebna zahvala vodstvu in sodelavcem kolektiva NOVAK, Izpušni sistemi d.o.o. Novo mesto za podarjeno cvetje ter finančno pomoč. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se od naše mame poslovili v tako velikem številu in jo pospremili na njeni poslednji poti. Še enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njeni.