Zahvala ob slovesu JUSTINE PAVLIN

“Srce je omagalo, dih je zastal, a spomin na vas bo večno ostal.”

Ob izgubi naše drage tete JUSTINE PAVLIN iz Mestnih njiv 11, Novo mesto, se iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala gospodu župniku Andreju Goličniku za lepo opravljen cerkveni obred,  gospe Meliti za lep, iskren, občuten in ganljiv poslednji govor,  Pogrebne službe Blatnik ter pevcem za vso pomoč pri izpeljavi pogreba. Zelo smo hvaležni osebju Penziona sreča za nesebično in dolgoletno pomoč. In ne nazadnje vsem, ki ste jo imeli radi, jo obiskovali ter jo pospremili na zadnji poti. Žalujoči: Vsi njeni.