Zahvala ob slovesu KARLA JAKLIČA

Ob boleči izgubi našega dragega KARLA JAKLIČA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečene besede podpore, sožalja, darovane sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala gospe Marjanci za ganljive besede slovesa,  kaplanu za lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Piškurič za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine in vsem, ki ste našega Karla imeli radi, ga pospremili k večnemu počitku in ga boste ohranili v lepem spominu.
Žalujoči: Vsi njegovi.