Zahvala ob slovesu KAROLA KOSA

“Tiho odpade list, ko se ustavi srce, obmolkne vse, ostaneta le tišina in bolečina.”

V 68. letu starosti nas je zapustil naš dragi KAROL KOS, iz Loke 10 pri Šentjerneju, od katerega smo se poslovili v nedeljo, 13. avgusta 2023, na pokopališču Gradišče.
Iskrena zahvala Gasilskemu društvu Stara vas – Loka, Gasilski zvezi Šentjernej, Društvu vinogradnikov Šentjernej, Društvu kmetic Šentjernej, Klubu Tolstvrhčanov, sodelavcem Urse Novo mesto. Zahvala tudi, g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke ter govornikoma za lepe besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: Vsi njegovi!