Zahvala ob slovesu LEOPOLDA KREVSA

»Samo to še opravim, samo to še postorim, potem se spočijem in umirim.«

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, tasta in dedka LEOPOLDA KREVSA, se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom Marofa, ga. Lojzki Krevs za ganljiv govor, znancem, sodelavcem Policijske uprave Novo mesto, župniku g. Rihtaršiču za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen, pevcem za zapete žalostinke in vsem ostalim neimenovanim za izrečene sožalje, darovane sveče, cvetje in Sv. maše. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ste ga v tako velikem številu pospremili na pot k večnemu počitku.

Žalujoči: žena Jožica, hčerki Marjana in Tanja z družino