Zahvala ob slovesu LJUDMILE MARIJE MUHIČ

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je …«

Ob izgubi naše drage mame LJUDMILE MARIJE MUHIČ, iz Gorenjih Lakovnic 2, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, znancem in sodelavcem Revoza za vse tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Komunala za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, izvajalcu Tišine ter vnukinji Ireni za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.